ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Състояние на криза или нещо друго...?

Мария Серафимова

Резюме

След рухването на тоталитарния режим българското общество изпада в дълбока криза. Духовният вакуум, аномията и несигурността пораждат ситуация на търсене на смисъл. Цялостта от религиозни отговори конституира свещения универсум на традиционните общества, но те биха могли да се включат в очертаването и на модерното свещено, при все, че свещеното не се изчерпва с религиозното.

Пълен текст