ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Постмодерност и девиации

Люба Спасова

Резюме

В статията е анализирана връзката на девиантните модели на поведение със състоянието на аномия, въздействието на тези модели върху социалната стабилност и тяхната нормализация. Проблематизирани са процесът на реализиране на девиантните практики и процесът, по който те се превръщат в норма. Анализът на постмодерната ситуация  дава възможност да се види, че тези процеси са донякъде огледални, но по-важно - че са подчинени на един и същи феномен: нарастването на вариативността на хабитусите, което да преодолее несъвпадането между обективните и интернализираните структури.

Ключови думи: девиации, иновации, постмодерност, хабитус, нормализиране

Пълен текст