ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Представяне на нова книга-„Образователни въпросителни пред българското село”. Социологически гледни точки

Георги Бойков

Резюме

Пълен текст