ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

„Близки, но непознати съседи: Балкански социологически перспективи”. Втори Балкански Социологически форум

Валентина Миленкова

Резюме

Пълен текст