ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Отношението на студентите към хомосексуалността

Иван Евтимов

Резюме

Един спонтанно възникнал спор между студенти на тема трябва ли да има "гей парад" в София, доведе до идеята за провеждане на изследване, което да провери нагласите на студентите към хомосексуалността.

Изследването се проведе от първокурсници, слушащи лекции по "Увод в социологията" в НБУ и от студенти трети курс в катедрата по библиотекознание към  Софийския университет.

Основните въпроси от проучването са:
1. Малка част от студентите (около 10%) имат силни негативни нагласи към гейове и лесбийки. Те ги лишават от правото на брак, правото да работят като преподаватели и учители, правото да служат в армията и да бъдат политици. Те също така мразя малцинствени групи и готови да ги пуснат в концентрационни лагери. Тези ученици са много последователни в своите възгледи и перфектно попадат в дефиницията на Адорно за авторитарен човек.
2. Останалата част от студентите не са ясно отношението към гейовете и лесбийките. Те противоречат и от една страна, те дават на хомосексуалистите правото да бъдат като всички други, но от друга, им отричат същите права. Особено те се страхуват, ако хомосексуалистите работят като обучители. Те не мразят малцинствените групи.
3. Когато студентите отговарят абстрактно, те показват отрицателни гледна точка към гейовете и лесбийките, но те ги приемат като приятели в ежедневния живот и, ако имат дете хомосексуалист, те ще го обичат и ще приемат  като нормално дете.
4. Така, че негативните стереотипи към гейовете и лесбийките не довежда до дискриминация в реалния живот.

Пълен текст