ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Сериали – „култура на недоразумението” – граждански протест

Петя Пачкова

Резюме

В статията се анализира една от характеристиките на съвременните телевизионни сериали - това, че те стимулират формирането на "култура на недоразумението". При тях основен инструмент за поддържане на действието, за търсене на нови фабули, за изграждане на изкуствени образи, за засилване на напрежението е създаването на недоразумения. Това възпитава определено мислене у тези, които гледат сериалите - да не се стремят да седнат на масата на "преговорите" за да решат проблемите си, а да хабят време и нерви за ненужни подозрения, конфликти и излишни битки.

Анализира се и влиянието на тази "култура на недоразумението" върху субектите и развитието на съвременните протестни събития и общности.

Ключови думи: сериал; недоразумение, култура, граждански протест

Пълен текст