ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Младите социолози в размисъл за глобализацията и социологията

Диляна Керанова

Резюме

Пълен текст