ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Политическа компетентност и предизборни нагласи към извънредните парламентарни избори в България, 2014

Ивона Фалина, Александър Христов, Добринка Пейчева, Жеко Кьосев и Валентина Миленкова

Резюме

Множество фактори доведоха до провеждане на предсрочни парламентарни избори в България на 05.10.2014 г. В напрегнатата предизборна обстановка и на фона на бушуващи политически страсти, група студенти от 3 курс на учебната 2014-2015 година предприехме подготовка, организиране и провеждането на емпирично социологическо изследване за предизборните нагласи на българските граждани, като отговор на предизвикателството да приложим знанията си по дисциплините "Обществено мнение и медии" "Социология на политиката" и Социология на образованието" в конкретни условия и в рамките на проект"Европейски подход за публична компетентност и участие в дигитална среда"  Опитахме се и да се съизмерим с утвърдилите се професионалисти-социолози. Направихме опит не само да установим гражданското мнение, относно предстоящия политически избор като израз на политическа компетентност, но и да разберем в каква насока, според респондентите ни, би трябвало да работи новото правителство, за да се подобри жизнения стандарт на българския народ.

Изследването бе осъществено под научното ръководство на доц.д.с.н. Добринка Пейчева, доц.д-р Жеко Кьосев и проф.д.с.н. Валентина Миленкова.

Ключови думи: предсрочни избори, нагласи, политическа компетентност, медийна политически популизъм

Пълен текст