ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Вълни на икономическо развитие и връзката им с иновационния растеж

Елица Петрова

Резюме

Иновациите са тема за дискусии и дебати в продължение на стотици години. През 19-ти век икономисти и историци отбелязват, че ускоряването на икономическия растеж е резултат от технологичния напредък. Първите наблюдения върху него предполагат, че икономическото развитие се проявява под вид на вълни на дейност. Карл Маркс предлага иновациите да се обвържат с икономическия растеж.

Статията разглежда вълновата теория за иновациите предложена от Шумпетер, Кондратиев, Абърнати и Атърбек и доразвита от Перез, Солоу, Ромер, Смихула,  Хамел, Прахалад, Кристенсен, Мууди и Ногрейди.

 

Ключови думи: иновации, иновационен растеж, икономически вълни

Пълен текст