ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Координати на дълбоката екология

Мария Серафимова

Резюме

Една от най-вълнуващите нови насоки и разработки в областта на околната среда е диалогът между религии и екология. Той също обещава да бъде един от най-резултатните, защото на практика вярването, религиозните ценности  могат да се противопоставят на неумолимата сила насочена към разрушаване на  околната среда.Екологията сама напомня за себе си. Става все по-ясно колко необятна е нейната област. Екологичните мотиви и съображения би трябвало да се превърнат в неотменна част при вземането на всички важни управленски решения. Твърде често нормите и предписанията на еколозите се пренебрегват - понякога по обективни, но не липсват и субективни причини за подобно пренебрегване.

Пълен текст