ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Сравнителни перспективи и конкурентни обяснения: Разговор за новото редукционистко предизвикателство към социологията

Автор: Трой Дъстър Превод: Иван Евтимов

Резюме

Социологията се изправя пред три важни предизвикателства в идващите десетилетия. Първото е нарастващият авторитет на редукционистката наука, за което отчасти доказателство е стряскащото небалансирано разпределение на финансирането за изследвания по широк кръг от проблеми - от неравенствата в здравеопазването и образованието, до обясненията  за алкохолизма и насилието.

Второто е очакваната експанзия на данни за процесите "вътре в тялото". Директно свързано с второто предизвикателство е третото - блокира се публикуването на вече събрана информация за социалните и икономически сили и намалява събирането на такива данни.

Преводът на Иван Евтимов е осъществен със специалното разрешение на Трой Дъстър  автор на статията, публикувана в AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW, 2006, VOL. 71 (February:1-15)

Пълен текст