ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

40 години Дубровнишки семинар „Бъдещето на религията“

Нонка Богомилова

Резюме

Статията описва и анализира основните теми, понятия и етапи в 40-годишния живот на Международния семинар "Бъдещето на религията", проведен в рамките на академичната програма на Междууниверситетския център Дубровник. Три етапа на развитието на курса се подчертават: 1977 - 1991, 1991 - 1999, 2000 - 2016 г. Темите и дискусиите по време на сесиите на семинара са анализирани като богословско, философско, социологическо отражение върху религията, и като етично отношение към интелектуалната и културна развитие и процеси по време на социалните промени, войната в бивша Югославия и посткомунистическите трансформации в края на 20-ти и началото на 21 век. Взаимното сътрудничество и разбирателство между участници от различни нации, науки, религии се подчертава като специален интелектуален етос на "Бъдещето на религията". Съответните публикации, разбира се - индивидуални и колективни - са очертани. На проблема за човешкия хуманизъм е отделено специално внимание.

Ключови думи: Бъдещето на религията, Междууниверситетския център, основните теми, участниците, публикации.

Пълен текст