ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Референдумът в медийния дискурс на Полша през 2013 г. (върху примера на "Газета виборча")

Мария Марчевска-Ритко

Резюме

Целта на статията е да анализира участниците в дискурса, публикували във вестник "Газета виборча" през 2013 г. Това са били учени, политици, колонисти и журналисти. 2013 година не е избрана случайно. Във връзка с два въпроса: понижаването на училищна възраст и опита да се освободи кмета на Варшава, основанията за, същността, обхвата и последици от използването на референдум в процеса на вземане на политически решения, бяха отново дискутирани. Статията се състои от няколко части: въведение; институцията референдум в "Газета виборча" през 2013 г.; плюсове и минуси на използване на референдум; заключения.

 

Kлючови думи: Полша, участие на гражданите, референдум, медиен дискурс, "Газета Виробча"

Пълен текст