Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

„Дигитализация и социални трансформации в глобализирания свят” – една палитра от научни тези

Диляна Керанова

Резюме

Пълен текст (БГ)