ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License

„Дигитализация и социални трансформации в глобализирания свят” – една палитра от научни тези

Диляна Керанова

Резюме

Пълен текст