Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Миграционният мотив

Борис Манов

Резюме

В статията се обосновава тезата, че основният проблем на миграционния феномен и на описващите го теоретични концепции е необходимостта от намирането на отговор на въпроса защо при приблизително еднакви условия има хора и групи от хора, които предприемат мигроционни действия, а други - не. Като "работещ" отговор се предлага учението на руския етнолог Л.Н. Гумильов за пасионарността. Защитава се позицията, че разгледана през призмата на това учение, съвременната миграция не само не застрашава Европа и България, а напротив - като им осигурява "подкрепата" на милиони пасионарни личности, тя създава "демографско-съзидателните" предпоставки за тяхното съществуване в глобалната епоха.

Пълен текст (БГ)