Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Отзивчивият дизайн и медиите онлайн. Композиции, модели и подходи при визуалното представяне на новинарските сайтове за различни устройства

Веселина Вълканова

Резюме

Статията разглежда новите модели на отзивчивия дизайн и възможностите му да оптимизира функционирането на новинарските сайтове в различна среда и за различни устройства. Фокусът е върху съвременните подходи към изображения, типография и към композициите, целящи да поддържат комуникационните стойности на медията.

Ключови думи: уеб дизайн, медиен дизайн, отзивчив дизайн, използваемост, типография, онлайн комуникация

Пълен текст (БГ)