ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Бъдещето на Западната цивилизация

Пeтя Пачкова

Резюме

В статията се прави опит да се анализират основните методи и средства за по-трайно и справедливо решаване на въпросите с мигрантските потоци, заливащи Европа.

Ключови думи: самоограничаване, миграция, ислямски фундаментализъм, християнски фундаментализъм.

Пълен текст