ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Евтаназията в България - религиозни аспекти

Цветомир Тодоров

Резюме

Основната цел на изложението е да провокира задълбочена дискусия в България като дефинира коректно проблема и разгледа в сравнителен план отношението към него на трите традиционни за България религии: християнство, ислям и юдаизъм. И трите религии осъждат евтаназията във всичките й форми и само по изключение условно може да бъде разгледана възможността за пасивна евтаназия. Остава открит въпросът ще се предадем ли на "Злото", ако допуснем евтаназията, или можем да приемем, че религиозните норми като основа на ценностната ни система нямат да бъдат засегнати, ако правните норми поемат в друга насока?

Ключови думи: евтаназия, християнство, ислям, юдаизъм, религия

Пълен текст