ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Трансформации в медийното поле в условия на изгубена автономност

Николай Балтов

Резюме

Този текст разглежда конкретен случай на трансформация в областта на медиите и е свързан с появата на нов журналистически модел в областта на медиите - "Fake News". Като утвърждава модела "Фалшиви новини", медийното поле е в ситуация на засилена херонономия, засегната от политическата област.

Ключови думи: област; аномия; хетерономията; медии.

Пълен текст