Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Поглед към антропологичните и социологични идеи

Иван Евтимов

Резюме

Две социални науки, които са много близки, са антропологията и социологията.

И двете науки използват едни и същи подходи, едни и същи методи, споделят едни и същи философски основи, имат една и съща тема на научно изследване - обществото.

Докато се развиват успоредно и на пръв поглед независими една от друга, между тях има постоянно преливане на идеи, обсъждат се същите теми и често се правят същите изводи.

Текстът се опитва да покаже как антропологията и социологията се основават на едни и същи подходи.

Пълен текст (БГ)