Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Спорт, национализъм и пропаганда

Боряна Ангелова-Иговa

Резюме

Спортът през 19-ти век е локално, местно събитие. С появата на професионалния спорт през 20 век това местно събитие, започва да има своето проявление в националистическите доктрини. Веднага след това професионалният спорт започва да се използва и за нуждите на пропагандата, като този процес не престава и до днес. Спортът днес е мултинационален, но продължава да има местно значение, а проявата му и използването му за нуждите на пропагандата вече служи на наднационални интереси.

Ключови думи: психология на спорта, символен капитал, спортна етика, континуитет.

Пълен текст (БГ)