Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Човекът - симулакрум – бъдещето на човека в перспективата на Бодрияр

Гергана Попова

Резюме

Статията разглежда концепцията на Жан Бодрияр за доминацията на симулакрумите в съвременния свят и последствията на тази ситуация върху представата за човека. Текстът се фокусира около образа на двойника-симулакрум на човека, който Бодрияр представя в своите трудове. В този контекст са анализирани множество научни открития в областта на нанотехнологиите, генното инженерство, пластичната хирургия и медицината.

Ключови думи: симулация, симулакрум, клониране, хиперреалност.

Пълен текст (БГ)