ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Интересно изследване върху религиозния синкретизъм в Родопите

Нонка Богомилова

Резюме

Книгата на полския етнолог и антрополог д-р Магдалена Любанска  Мюсюлмани и християни в българските Родопи. Изследване  върху религиозния (анти)синкретизъм (Lubanska, Magdalena. 2015. Muslims and Christians in the Bulgarian Rhodopes. Studies on Religious (Anti)Syncretism, eBook  De Gruyter  Open Ltd, Warsaw/Berlin)

третира важни и актуални проблеми на регионалната ни култура - особености и тенденции във взаимоотношенията при смесените мюсюлманско-християнски общности в Западните Родопи - през призмата на модерни методологии и понятия в областта на антропологията и етнологията.

Пълен текст (БГ)