ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Първите онлайн медии: нова конфигурация на медийния наратив и журналистическите практики

Стела Ангова

Резюме

През 90-те години на ХХ в. медиите започват да пренасочват своето съдържание към интернет. Това е времето на технологични експерименти с медийни форми, журналистическа експертност, бизнес инициативи, нови модели на медийно потребление. Първите медии в интернет в началото се опитват да имитират пресата в жанрово отношение и ритмичност на публикациите. Към медийната марка се добавят поясняващи думи - електронен (The Electronic Telegraph), мрежов (The New York Times on the web, BBC networking club), интерактивен (The Wall Street Journal Interactive Edition), онлайн (Mail Online, Palo Alto Online). Описан и анализиран е опитът на десет английски и американски медии - Palo Alto Online, NandO.net, The Telegraph, The Guardian, The New York Times, The Chicago Tribune, CNN, The Wall Street Journal, BBC News, The Philadelphia Inquirer. Направената ретроспекция позволява да бъдат направени изводи за трансформациите на медийна среда по отношение на медийния наратив и журналистическите практики.

Ключови думи: история; онлайн журналистика; онлайн медии; трансформации; първите онлайн медии.

Пълен текст (БГ)