ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

„Млади“ и „стари“ или за профила на поколенията-новатори, в началото и края на 20-ти век

Мирослава Кортенска

Резюме

Статията се занимава с два периода на възход в търсенията на нови посоки в културата ни, от началото и края на 20-ти век, на територията на две изкуства- литературата и театъра. Това е сблъсъка на "младите" от кръга "Мисъл"- Пенчо Славейков, Яворов, Петко Тодоров и д-р Кръстев и"старите"- кръга около Вазов. В края на 20-ти век, след падането на "желязната завеса", ново поколение в театъра ни- режисьорите Стоян Камбарев, Бойко Богданов, Възкресия Вихърова създават експериментални форми на въздействие върху публиката, нов профил в културния ни пейзаж.

В този исторически контекст на 20-ти век се очертава сблъсъка, но и връзката между поколенията, линията на модерността в българските културни процеси.

Ключови думи: култура; театър; литература; сблъсък.

Пълен текст (БГ)