Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Кризата на четенето на традиционна преса - световни и български тенденции

Светла Цанкова

Резюме

Кризата на традиционната преса е проблем, който медийните изследователи регистрират от години като задълбочаваща се тенденция. Оттеглянето на читателите от хартиените към онлайн изданията доведе и до сериозно намаляване на рекламните приходи на вестниците и списанията. Четенето на хартиена преса постепенно се превръща в елитарно занимание за твърде ограничен брой медийни потребители, а за младото поколение то дори изглежда архаично, тъй като му липсват изградени навици за общуване с нея.

Ключови думи: четене на вестници и списания; традиционна преса; хартиена преса; читателска аудитория.

Пълен текст (БГ)