Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Репутационните кризи онлайн. Рецензия

Диляна Керанова

Резюме

Пълен текст (БГ)

Пълен текст (EN)