ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License

Списание "Проблеми на постмодерността" приема  за публикуване статии, научни съобщения, рецензии на книги, сборници, научна фантастика, прегледи на събития от научния живот, фичъри, интервюта и пр.

Авторите могат да изпращат свои текстове, съобразявайки се  с инструкциите в раздела "За авторите" на сайта на списанието.

Крайни срокове за предлагане на ръкописи за публикуване в  отделните издания  са:

30 април - за брой 1; 31 август за брой 2  и 30 ноември за  брой 3.

Ръкописите с наименование "За списанието" изпращайте на адрес: peichevad@swu.bg или dkeranova@swu.bg .

Всеки автор ще получи до 1 месец отговор за готовността на ръкописа му за публикуване.