Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Списание "Проблеми на постмодерността" приема  за публикуване статии, научни съобщения, рецензии на книги, сборници, прегледи на събития от научния живот и др.

Авторите могат да изпращат свои текстове, съобразявайки се с инструкциите в разделите " Инструкции за авторите"  и  с "Политики на списанието", които се намират на главната страница на сайта на списанието.

Крайни срокове за редакционна  подготовка и отправяне  на ръкописите за публикуване:

31 март - за брой 1;  31 юли за брой 2  и 30 ноември за  брой 3.

Ръкописите  изпращайте на адреса на списанието: PMPjournal@swu.bg

Всеки автор ще получи до 1 месец отговор за готовността на ръкописа му за публикуване.