Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Списание Проблеми на постмодерността е с отворен достъп.

Всички статии могат да бъдат свалени безплатно.

Статиите, публикувани в списанието, са статии с отворен достъп, разпространявани под Creative Commons Attibution - NonCommercial- NoDerrivatives 4.0.

 

Списание Проблеми на постмодерността поддържа Blue OA. Blue OA е практика, която поставя приетата версия на ръкописа на автора в хранилище, което го прави свободно достъпно за всички.

Ползите от свободен достъп за авторите са следните:

  • Статиите на ОА ( отворен достъп) са свободно и постоянно достъпни онлайн веднага след публикуването им, което позволява по-широко разпространение и по-голяма видимост;
  • Авторите могат лесно да спазват правилата на ОА на институцията или на финансиращия орган, тъй като статии на ОА обикновено се публикуват под лиценз на Creative Commons;
  • Окончателната версия може да бъде използвана повторно и незабавно да бъде депозирана във всяко хранилище;
  • В повечето случаи авторите запазват авторските права върху тяхната работа;
  • Статиите се цитират и се включват във всички основни библиографски бази данни;
  • Няма ограничения в пространството, т.е. налице е неограничено пространство за допълнителен материал, включително таблици, обширни данни и видеозаписи

Списанието позволява на читателите да могат да четат, изтеглят, копират, разпространяват, отпечатват, търсят или препращат към пълните текстове  и позволяват на читателите да ги използват за всякакви законни цели.

В списанието не се начисляват такси за предварителна обработка или рецензиране на статиите (APC).