Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Младите за социалните мрежи и социалните мрежи за младите. Сравнение между употребата на Facebook и HI5 сред румънската младеж

Валентина Маринеску

Резюме

Статията анализира  Аз-а, разкриващ се в румънските социални мрежи

Facebook и HI5.

Първоначално предположение бе, че участващите в социалните мрежи действително  проявяват  същите  дневни активности, каквито проявяват при общуването  с приятелите си  при  съпоставяне на тяхната  оф и онлайн комуникация. Обяснението  се дължи на факта, че чрез тези социални мрежи хората могат не само да създават, но и да изтриват различията между двата си интерфейса -" оф" и "он" с цел да разкрият   единната си  представа за Аза като член на една социална мрежа.

Целта на настоящото изследване е да покаже значенията които младите хора отдават на експириенсите си в социалните мрежи в техните онлайн активности, използвайки качествени методи за изследователските си усилия

Имахме 2 главни аналитични  задачи:

Първата задача  бе да се идентифицират приликите между многото от активности  и мотивите които са в основата  на разкриването на Аз-а за членовете на двете социални мрежи Facebook и  HI5.

Втората задача  бе насочена към определянето на  разграничителните  моменти,  касаещи  преценяването и мотивирането на он-лайн поведението в двете социални мрежи.

На базата на информация, осигурена от 2 специфични групи- тийнейджъри и млади хора, успяхме да  констатираме, че основанията за регистриране на младите  румънски потребители в двете социални мрежи  могат да бъдат  изведени от отговора на въпроса: "Защо трябва да се регистрирам в една социална мрежа" и да бъдат сумирани по следния начин:"Аз се регистрирах в социална мрежа, защото моите приятели са регистрирани вече там"

Подобно на тийнейджърите  от други страни, и както в специализираната литература се твърди, идеята за принадлежност като член на социална мрежа  се асоциира с желанието  за интегриране  и приемане в една група като равен, с желанието да не изгубиш контактите си със своите приятели, с подходящото средство за установяването на нови приятелства и в същото време с релаксирането и наличието на голямо свободно време.

Ключови думи:  социални мрежи, виртуални общности, онлайн представяне на Аз-а

Пълен текст (БГ)