Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Медийното образование като междупредметна дисциплина в естонски училища: причини за неговия провал

Кадри Угур

Резюме

В статията се разглежда значимостта на медийната грамотност в нашето съвремие и причините за провала при въвеждането на тази дисциплина в естонските училища. Изследването, на което се основава статията, е подкрепена от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (Centre of Excellence CECT).


ключови думи: медийна грамотност медийно образование; кроспредметност

Пълен текст (БГ)