ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Рецензия на книгата на Добринка Пейчева „Медиализираната реалност”

Владимир Дулов

Резюме

Пълен текст