Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Възпитание, монашество и старчество в старобългарската житиеписна литература от ІХ до ХVІ век

Стоян Долапчиев

Резюме

В Старобългарската житиеписна литература от ІХ до ХVІ са налице множество примери за възпитание, обучение и образование в манастирите и при отшелничеството. Настоящата разработка се основава на задълбоченото проучване на създадените и разпространявани в този период жития на славянските просветители Константин-Кирил Философ, Методий, Климент и Наум; жития на отшелниците Иван Рилски, Прохор Пшински, Гавраил Лесновски, Йоаким Осоговски /Сарандапорски/; жития на жените - светици Юлияния, Филотея Темнишка, Параскева Епиватска - Петка Търновска; жития на държавните и църковни дейци Михаил Воин, Патриарх Йоаким Първи, Иларион Мъгленски, Митрополит Петър, Теодосий Търновски, Ромил Видински и други.

След дълбочинно проучване на посочените житиеписни творби се правят изводи за възпитание и образованието получавано в школи и манастири; за монашеството, мъченичеството и старчеството.  Обуславя се и необходимостта от ръководство на духовния живот, от опознаване и усъвършенстване на човека, от подкрепа в лишенията и устояване на изкушенията както в миналото, така и в съвременността.

 

Ключови думи : обучение, образование, възпитание, монашество

Пълен текст (БГ)