ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Облеклото - избор и образ на културна идентичност

Татяна Христова

Резюме

 


В статията са залегнали въпроси за облеклото и модата като едни от най-важните съставки на културата на личността, засягащи всички страни на живота.

Разглеждаме ги като символ на социален престиж, носител на индивидуалност, вид комуникация, избор и образ в обществото и т. н., както и като важен икономически и културен обект. Посочваме различни примери за принадлежност и идентификация на човека чрез облеклото и разглеждаме мненията на различни автори и дизайнери.

Динамичното развитие на процесите днес карат социалните явления в модата да бъдат изключително мобилни. Разглеждайки облеклото, ние го представяме като носител на знаци изпълнени с ново съдържание.

 

 

Ключови думи: облекло, мода, идентичност, знак, култураПълен текст