ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Защо огледалният образ е знак

Вероника Азарова

РезюмеВ една своя статия, публикувана през 1984 г., У. Еко развива идеята, че огледалният образ не е знак, в подкрепа на която изброява седем аргумента. Това създава поне две изкушения - първо, да поставим под съмнение чисто семиотичната логика на тези аргументи, и второ - да се плъзнем по някоя от множеството посоки на темата за огледалото. Пишещата тези редове се е поддала и на двете - за първото, с подкрепата на задочни контра-аргументи, а за второто - да припомни как бива интерпретирана знаковостта на огледалото в живописта.

Крючови думи: огледало, огледален образ, знак, смисъл, значение, референт, обект, живопис, изображение.Пълен текст