Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Концепция за развитие на транзитните газови системи

Иван Пейчев

Резюме

Концепцията за развитие на капацитета за транспортиране на газ е автентичен документ,  който е разработен въз основа на взаимно споразумение между "Булгаргаз" ООД и "Газпром" РАД през 1996 г. и касае бъдещото развитие на газовата индустрия. Това е тематика, в която се пресичат редица социално значими процеси и теми: екология, диверсификация, международни отношения, разработване на политики; демокрация на участието, популизъм и т.н. -  теми, с които постмодерният свят е ангажиран.

Като научно приложен продукт  в концепцията, освен конкретните и параметри, са имплицирани и едни от най-актуалните проблеми на индустриалната социология и по-специално на нейния клон - социология на енергетиката: потребление, ефективност,.въздействие, последици Газовата индустрия има на този етап  едни от най-значимите положителни екологични последици за човечеството като цяло - въздух, отопление, растения, икономика.

Ключови думи: концепция; газ; екология; социология на енергетиката.

Пълен текст (БГ)