ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Глобалното стареене

Валентина Златанова

Резюме

Безпрецедентното увеличение на относителния брой на населението в стара възраст през последните години повдига много предизвикателства пред много страни по света. Това подлага на допълнителен натиск съществуващите системи за социално и финансово подпомагане на стари хора като увеличава товара на междугенерационната зависимост. В добавка към тези демографски промени, тенденцията на все по-нарастваща икономическа глобализация в много страни трансформира съществуващите социални институции, включително политиките за подкрепа на старите хора.

Целите на статията са две:

Първо, да се очертаят основните области на изследване на глобалното стареене, като: 1) семейна структура и житейски ангажименти; 2) разходите за здраве и 3) пенсиониране и финансова сигурност на стари години.

Второ, авторът предлага насоки за бъдещи изследвания на глобалното стареене за по-адекватен анализ на връзките между глобално стареене, икономическа глобализация и социални политики за подобряване на благосъстоянието на работещите през целия им живот до късна възраст.

Ключови думи: глобално стареене; жизнен път; разходи за социални грижи, социална политика, благополучие

Пълен текст