Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Болницата като социална матрица

Владимир Дулов

Резюме

Щях да бъда щастлив, ако не беше ми се представяла подобна изследователска възможност, но след като вече тези наблюдения са факт, ще ги споделя. Веднага искам да подчертая, че не става дума за оценка на ефективността на медицинската система, нито пък за работата на медицинския персонал. Хората, които наблюдавах, в по-голямата си част даваха всичко от себе си, те спасиха живота ми и им дължа огромна благодарност. Повечето от тях са перфектни професионалисти и вършат съвестно работата си, а съм убеден, че в други условия те биха били еталон за компетентност, ефективност и отношение към пациентите.

Става дума обаче за структурата на действието, социалната матрица, формираща се както на надличностно, така и на субличностно (колективно-безсъзнателно) равнище и независима от индивидуалните особености и съзнателните намерения на агентите на социално действие. Тази матрица обуславя топографията на социалното пространство, очертава диапазона на свобода на субективните действия и ограниченията пред тях, разкрива хоризонта на мисленето и поведението.

Пълен текст (БГ)