Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Динамика на привързаността на деца от 9-12 г възраст към разведените си родители в Елбасан, Албания

Ирена Кхафери

Резюме

Разводът е световен феномен, който засяга не само родителите, които се развеждат, но  и децата. Разводът е рана в албанското общество, разгърнала се особено  през преходния период.Развод на родителите  понякога  е и  "развод" с децата . За едно дете да изгуби единия си  родител е равносилно на неговото умиране.

Целта на това изследване, освен описание  на феномена развод на родители и значението му за децата от 9-12 години, е и  да проучи в динамиката на последиците от развода на родителите - проблемите на привързаността, самочувствието, срама и вината.

Методологията на изследването  включва  използване на въпросници за  изследване на привързаността, на самооценката (Rosenberg) и  въпросници  за изследване на  срама и вината.  Приложени са при 100 деца на разведени семейства и 100 деца на неразведени семейства  между  9 и 12 годишна  възраст в училищната система в град Елбасан.

Изследването изпробва  всички възможни цели и хипотези,  че децата на разведени семейства чувстват повече срам и вина, отколкото децата на неразведените семейства, че се чувстват виновни за развода на родителите си. Стига се до извода, че децата на разведените семейства имат по-ниски нива на самочувствие и по ниски нива на самооценка,  отколкото децата на другите семейства.

Препоръчва се родителите да  не обсъждат развода си в присъствието на децата. Разводът е за родителите, а не за децата и децата не трябва да се обвиняват за развода на родителите.

 

Ключови думи: семейство, развод, привързаност, самочувствие, срам и вина

Пълен текст (БГ)