ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Преходът в албанското семейство

Валбона Муча

Резюме

През последните години понятието за семейство и самото албанско семейство преживяват сериозна криза. Тази криза е променила лицето на традиционната албанско семейство. В основата на традиционното семейство  стояха моралните  стойности на базата на консолидирана традиция от години. Днес всички ние признаваме, че семейството преживява дълбока криза, каквато никога досега  не е изпитвало. Оказа се неподготвено да се справи с последиците, които донесе  преходът  от затворено към  отворено общество и  промяната на самата система  в  капиталистическа система. Трансформация на обществото създаде нов семеен модел.Увеличаването на разводите, намаляване на ражданията, съжителство без брак, създаване на нестабилни връзки  и пр. са някои от основните характеристики на кризата, които  се наблюдават в албанското семейство днес. Семейството е в основата на едно общество, но не може да се твърди, че албанското общество  е преодоляло кръстопътя,  на който се намира  от преди кризата. Процесът на възстановяване на албанското семейството   следователно  трябва да върви паралелно с други процеси на икономическо, социално и културно възстановяване и паралелно с борбата с корупцията, организираната престъпност които  се случват. Преходът в нашето общество, от гледна точка на новите обстоятелства, създадени във всички области на икономическия и социалния живот, на натиска на суровата трансформирана  реалност, се отразява на семейството като основна съставка  на обществото. Така че, какви са последствията от тази криза? Колко   готови са албански семейства в имиграция  и  в  адаптацията към тази  толкова голяма промяна? Как е повлияна имиграцията  и какви са последствията за албанските  семейства днес?

Ключови думи: преход, семейство, общество, криза

Пълен текст