ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Модели на персоналност - един онтологичен поглед на човешката автентичност

Валбона Муча, Силва Ибрахим, Артан РЕДАЖ

Резюме

В стремежа си към разбиране на човешката идентичност, специалистите по психология и социология често използват различни подходи и позиции. Техните аргументи варират от истинските интрапсихични и макро-социални гледни точки (Gecas and Burke, 1995) до идентифицирането на процесите и подходящите  терминологии (House, 1977).

Изследванията за стабилно състояние на идентичността представляват един от фундаменталните подходи за изследване на личността в  последните три десетилетия (Marcia, 1966) Големите ресурси  на идентичността се различават по степен на значимост: най-осезаемите  са показани в индивидуалното поведение и значение, докато по-малко осезаемите ресурси представляват характеристиките на нашата личност.

Настоящата статия има за цел да подчертае влиянието на онтогенезата, личността и моделите върху всеобхватното човешко съществуване в контекста на обичайните и необичайни социологически и психологически рамки.

Ключови думи: онтогенеза, човешко съществуване, личностни черти , личностни прототипи, психо-социално развитие.

Пълен текст