ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Икономика, базирана на общностна солидарност и еко-социална трансформация

Сузане Елсен

Резюме

Въпреки че някои европейски и национални програми за пазара на труда или програми за социална политика се съсредоточиха върху насърчаването на местната икономика, социалният императив на социалната и солидарната икономика не попадна в политическия или академичен мейнстрийм. В светлината на последствията от неолибералната глобализация социално-политическите обсъждания трябва да отделят много повече внимание на локалното жилищно пространство като място за активно участие и интеграция, на колективна самоорганизация и устойчиво развитие отколкото преди. Формирането на устойчиво развитие повдига въпроси за логиката на социално интегрираната икономическа дейност, насочена към поддържане на капацитет за социална, културна, екологична и икономическа еволюция. Екологичният императив на икономиката на общността изглежда има по-силен ефект върху еко-системната трансформация. Засиленото преоткриване на  базираните на  общността дейностни изследвания  - след три десетилетия на маргинализация - е  резултиращо, от една страна, на предизвикателствата на еко-социалната трансформация, а от друга страна, е друг индикатор за нарастващата тежест на гражданското общество като управляваща власт в обществото и по-специално в научната област. Очевидно е, че еко-социалната трансформация трябва да се основава на процесите на кооперативно обучение и на социална промяна на участието.

Ключови думи: икономика на общността; еко-социална трансформация; локализация; пост растеж - общество.

Пълен текст (БГ)