Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Медиазнанието – важен аспект срещу кризата на образованието в условията на променящия се свят

Правда Кирова

Резюме

Днес проблемите на съвременното образование безпокоят не само участниците в процеса, хората, които са професионално или лично причастни към него, но и цялото общество. Тези проблеми условно могат да се разделят на две групи - проблеми на съдържанието на образователните курсове и проблеми на формите на преподаване. И едните, и другите изостават от съвременните изисквания. Курсовете "медиазнание" и "кинознание" сe разглеждат като крачка към мултидисциплинно интерактивно обучение и самостоятелна познавателна и креативна практика на ученици и студинти.

Ключови думи: медийна грамотност, медиазнание, кинознание; мултидисциплинно обучение; креативна практика

Пълен текст (БГ)