Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Аферата „Сокал“, 18 години по-късно

Лилия Гурова

Резюме

Статията представя ретроспективно аферата "Сокал" - един от най-шумните академични скандали в края на 20 в. Специално внимание се обръща на три от въпросите, които са обект на обсъждане в последвалата скандала дискусия: Какви са били мотивите на професора по физика Алън Сокал да предприеме тази нетипична за един учен акция? Какво доказва случаят Сокал и респективно, какво той не доказва? И накрая (но не по значение), етична ли е постъпката на автора, предложил за публикуване пародия, представяйки я за сериозен научен текст?

Ключови думи: научна етика, пародия, афера, нелинейност

Пълен текст (БГ)