Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Том 4, Брой 2 (2014)


Статии 

Предизвикателствата на медийната екосистема пред детската аудитория
    Лилия Райчева
Аферата „Сокал“, 18 години по-късно
    Лилия Гурова
Взаимоотношенията между генерациите в Албанското общество
    Нуредин Чечи

Рецензии на книги 

Религия и/или екология
    Ивета Якова

Утопия, фантастика, митове 

Знакът на Великото триединство
    Красномир Крачунов