Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

24-часовият телевизионен канал "KHABAR 24" в казахстанското медийно пространство: глобален опит

Алмагюл Курманбаева, Шинар Калиаджарова

Резюме

Каналът "Хабар-24" е единственият канал на медийния пазар в Казахстан, който осигурява 24 часови новини. Той се базира на опита на информационните канали в глобалното медийно пространство. Преди неговото стартиране бяха напълно проучени и анализирани дейностите на каналите, които разпространяват информация в европейските страни и в Русия. "Хабар-24" започва своята работа с представяне на новини, а впоследствие продължава с представяне на собствени продукти в различни жанрове.

Статията е научен поглед към развитието и творческите търсения на канала.

Ключови думи: интерфейс, цифровизация, формат, трансформация, съдържание, конвергенция, преобразуване

Пълен текст (БГ)