Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Трансформациите в Явалкетската планинска област в Грузия - един основан на участието на общността подход за устойчиво пасищно управление в отдалечен планински регион"

Сусане Елсън и Стефан Зербе

Резюме

Пълен текст (БГ)

Пълен текст (EN)