Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Том 1, Брой 1 (2011)


Редакционни 

Редакционна: Kъм проблемите на постмодерността
   

Статии 

Меdiatized Reality - Particular Theses
    Добринка Пейчева
Информационните технологии и културата на модерното общество
    Владимир Дулов
Образователни неравенства в контекста на българското съвремие
    Валентина Миленкова

Докторантски разработки 

Аспекти на бедността и политиките на намеса и противопоставяне за подобряване жизненото равнище на бедните
    Фадел Али Хусен

Студентски разработки 

Доброволчеството: между организацията и гражданската инициатива. Аспекти, ползи, бъдеще
    Георги Бойков, Полина Петкова, Тамара Томова, Петър Кънчев, Данаил Мирчев, Десислава Стоянова, Мехмед Мерсим, Кристияна Сергиева, Радина Радойкова, Ваня Вълчева, Гергана Стойкова, Неби Белев, Николай Балтов, Любомир Димитров, Александра Прунова, Милена Хаджиева, Десислава Узунова
Отвъд легитимността. Предпоставки и дефицити за формиране на девиантна идентичност на деца от социални домове
    Диляна Керанова
Дискусия „Социалните проблеми”
    Тамара Томова

Рецензии на книги 

Sociologia Del Mare на Иван Евтимов - рецензия на книга
    Владимир Дулов