Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Том 5, Брой 3 (2015)


Статии 

Ценности в българска среда
    Валентина Миленкова
Поглед към емпирията: ценности в образованието.Сравнителен анализ на фокус групи и дълбочинни интервюта в три български университета
    Марио Маринов
Ключови ценности в днешното българско общество
    Петрана Стойкова
Предизвикателства на електронното четене в медиализираното общество
    Добринка Пейчева, Лилия Райчева, Виолета Николова, Валентина Миленкова, Жеко Кьосев, Владимир Дулов, Валбона Муча, Диляна Керанова, Ивона Фалина, Александър Христов

Докторантски разработки 

Разширено мислене за злоупотребите с възрастните хора. Политически злоупотреби с възрастното население в Замбия
    Исак Кабеленда
Влиянието на диаспората за формирането на имиджа на страната. Световният опит и молдавските реалии на диаспората на молдавските българи
    Евгений Чирков

Научен живот 

Доайенът и връх в социологическата мисъл професор Елит Николов на 90 години