Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Ренесанс на дългото четене: новият мултимодален формат за разказване „лонгрийд”

Милена Цветкова

Резюме

Целта на студията е да установи същността и природата на явлението "дълго четене" и причините за неочаквания интерес към медийните формати "лонгрийд" във времето на обратните трендове - техниките за "кратко четене" и "бързо четене". Основните изводи от изследването показват, че "лонгрийд" форматите стават все по-популярни, защото тези текстове позволяват на читателите да се предпазят от информационното замърсяване.

Ключови думи: изследвания на четенето; мултимодално четене; мултимодално писане; формат за дълго четене; дълъг текст; дълги журналистически форми.

Пълен текст (БГ)